Vildsindet: Grotesker 1900-1910

Vildsindet: Grotesker 1900-1910

Vildsindet: Grotesker 1900-1910 er en læseværdig antologi, der byder på 14 fortællinger, hvor det groteske og fantastiske bryder gennem virkelighedens spejl.

Antologien er en del af forlagene Escho & Sidste Århundredes Serie for grotesker, og er en slags forsmag på antologien Menneskekød, der indeholder fortællinger fra det følgende årti.

Vildsindet indeholder 14 noveller af 10 danske og norske forfattere skrevet mellem år 1900 og 1910. Novellerne tilhører alle en litterær understrøm i perioden, som er kendetegnet ved at bryde med den traditionelle realistiske virkelighedsskildring.

[Novellerne] handler om situationer, hvor det forvredne, det overdrevne eller det overnaturlige forårsager et sammenbrud af vores normale, hverdagsagtige opfattelse af virkeligheden. (fra efterordet side 187)

Andreas Bylov Jensen har skrevet det interessante efterord, der uddyber strømningen i international sammenhæng. Eksempelvis ses samme strømning nogle år tidligere i Storbritannien med forfattere som R.L. Stevenson, H.G. Wells, Bram Stoker m.fl., der “revitaliserer den gotiske gysertradition og introducerer nye rædsler, først og fremmest i form af psykologisk og fysisk degeneration hos individet.” Men som Bylov Jensen konkluderer, så har de danske forfattere kun i ringe omfang ladet sig inspirere heraf. I stedet fandt de deres inspiration i fortidens myter, overtro og folklore.

Bagerst i Vildsindet findes en række forfatterportrætter af de deltagende. Der er ligeledes indsat en oversigt over, hvor teksterne stammer fra.

Jeg synes, at det er så fedt, at der udkommer antologier som Vildsindet, der præsenterer litteraturhistorien på en ‘nem’ måde. Som lader læseren opdage en knap så kendt litterær periode, og introducerer ukendte værker af kendte forfattere, side om side med forfattere der ikke længere er kendte i nutiden.

De 14 noveller dykker ned i det fantastiske og det groteske og tager læseren med vidt omkring. Indholdsmæssigt trækker de tråde tilbage til gamle myter, sagn og mytologiske væsener, mens kun et par stykker også skuer mod fremtiden. Her adskiller Vildsindet sig fra Menneskekød, hvor fortællingerne i langt højere grad er forankret i det moderne samfund.

Harald Kidde åbner antologien med den korte novelle ‘Pan’, der skildrer en rædselstur gennem en natsort skov. Han har ligeledes forfattet den sidste novelle ‘Vidar’, der genfortæller myten om Ragnarok i den nordiske mytologi.

Herefter tager Thit Jensen i ‘Den lodne hånd’ os en tur til Island, hvor et engelsk søskendepar overnatter på en lokal gård med fatale følger. En anden gård er omdrejningspunkt for norske Sigurd Mathiesens ‘Den gamle grube’. Her tager fortælleren ophold på en gammel gård, mens han undersøger området for kobber. Men gårdejeren er en ondsindet, gammel, gerrig mand, hvis jord gemmer på en grum hemmelighed.

Besøg fra det hinsides i forskellige former er temaet i flere af novellerne: ‘Rundjernet’ af Holger Rygaard-Hansen, ‘Vinternat’ af Johannes V. Jensen (der indeholder noget så eksotisk som en telefon), ‘Jernkorset’ af Sigurd Mathiesen, ‘Spøgelset i bispereden’ af Thit Jensen, ‘Visioner II’ af L.C. Nielsen og ‘Marietta – Marietta!’ af Astrid Ehrencron-Kidde.

‘Hunger’ af Sten Drewsen er en hvirvlende tur ind i angsten, mens ‘Djævlebesættelse’ af norske Thomas Krag handler om hadets dræbende magt. Endeligt skriver R. Jahn Nielsen i ‘Et brev til en ven’ om ensomhed og forudanelser, mens Johannes V. Jensens fortæller i ‘Kondignogen’ forvandles til en menneskeøgle, der eksisterer udenfor tiden.

Sprogligt er der kun foretaget få tekstrettelser i Vildsindet. Blandt andet er retskrivningen tilrettet moderne dansk. Sprogbrugen fra perioden er dog som udgangspunkt beholdt, og for nogen vil historierne måske af den grund fremstå bedaget. Personligt fandt jeg dog langt de fleste noveller både stemningsfulde og velfortalte. Men de kræver, at man giver sig tid til læsningen.

(oprindeligt anmeldt til Litteratursiden.dk)

Uddrag af bogen:

På vejen forbi spejlet ser jeg derind og synes pludselig ikke at jeg kan kende mig rigtig igen. – Åh nej – det hele må jo være, fordi glasset er dårligt – så bliver billedet fortrukket – hvis jeg bøjer mig lidt nærmere hen, så viser fejltagelsen sig nok.

Men da jeg gør det hænder det frygtelige.

Der står et helt andet ansigt inde i spejlet – jeg kan også se mig selv – men bagved står en fremmed.

Min eneste tanke er, at lyset blot ikke må gå ud – det var det værste, som kunne ske – jeg prøver at samle mig – lukker øjnene et sekund og tænker fornuftigt, om alt dette ikke godt kan være et febersyn af sult og nervøsitet – nej, nej – nu føler jeg mig så underlig fremmed – det er ligesom jeg var dobbelt til stede – der står en anden derinde – men jeg ved jo, at det kun er mig selv.

Nu må sagen være klar – lyset brænder snart ned, det varmer allerede de kolde fingerspidser. Og så bøjer jeg mig frem igen mod spejlet med lukkede øjne, kniber dem først hult sammen og stirrer derefter stift på glasset.

– – Da skreg jeg mod min vilje. Thi der var ingen tvivl mere, her stod nogen; (side 78-79 i ‘Hunger’ af Sten Drewsen)

Om Vildsindet:

Udgivelsesår: 11.11.2022
Forlag: Escho & Sidste Århundrede, 206 sider (Grotesker; 8)
Omslag: Caroline Enghoff
Oversættere: Anders Jørgen Mogensen og Alexander Conroy

Indhold:

Harald Kidde: Pan (1900)
Thit Jensen: Den lodne hånd (1909)
Sigurd Mathiesen: Den gamle grube (1908)
Holger Rygaard-Hansen: Rundjernet (1906)
Sten Drewsen: Hunger (1905)
Thomas Krag: Djævlebesættelse (1907)
Johannes V. Jensen: Vinternat (1908)
Sigurd Mathiesen: Jernkorset (1908)
Thit Jensen: Spøgelset i bispereden (1908)
R. Jahn Nielsen: Et brev til en ven (1902)
L.C. Nielsen: Visioner II (1907)
Astrid Ehrencron-Kidde: Marietta – Marietta! (1903)
Johannes V. Jensen: Kondignogen (1907)
Harald Kidde: Vidar (1900)

Læs også:

Menneskekød: Grotesker 1910-1920
Sorte historier af Ambrose Bierce
Det sukker så tungt udi skoven af Astrid Ehrencron-Kidde
Den okkulte detektiv – de samlede Carnacki-fortællinger af William Hope Hodgson
Åndeverdenens dårekiste af B. S. Ingemann
Gule roser af Rud Lange
Den store gud Pan og andre fortællinger af Arthur Machen
Unge sjæle af Sigurd Mathiesen
Jernvognen af Stein Riverton

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.